Biznes pomorski

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa opiera się przede wszystkim na realizacji rozmaitych celów, które mają dążyć do uzyskania satysfakcjonującego rezultatu, jakim jest przede wszystkim sprzedaż danego rodzaju produktu. To wypromowanie towaru czy też usługi, przy zastosowaniu w tym celu zwłaszcza zasobów rynkowych oraz posiadanych umiejętności. Nie zapominajmy także i o tym , że jest to ściśle związane z planowaniem marketingowym. Konieczne jest zapoznanie się z dokładną sytuacja danej firmy czy placówki, poprzez przeprowadzenie w ramach strategii marketingowej analizy SWOT, przeglądu rynku czy też audytu.

Jeszcze jedna kwestia to monitoring w tym budżet, program wdrożeniowy.