Biznes pomorski

Marketing szeptany

Marketing szeptany jest to dosłownie z języka angielskiego whisper marketing a więc word of mouth marketing.

Jest to szereg działań, jakie opierają się przede wszystkim na wykonywanym spontanicznie przekazie ustnym.

W zakresie tego rodzaju marketingu wyróżnia się charakterystyczne czynniki społeczne odnoszące się do jakości, luksusowości, widoczności i zauważalności, istotności marki wśród opinii grupy odbiorców, zróżnicowania itd.